Nyårskrönika 2020

31.12.2020

Tid för lite eftertanke och funderingar kring det gånga året samt inspiration och planer för ett helt nytt år...

Jag har inte minne av något tidigare år som varit så fullspäckat av händelser som 2020 - åtminstone för mig. Både bra och dåliga saker får jag erkänna, men man kan ju inte bara ha framgångar och tur hela tiden.

Den röda tråden under året har varit att ställa in aktiviteter och därmed har en hel del verksamhet och affärer påverkats för många företag samtidigt som vi människor har blivit mer isolerade, försiktiga och delvis rädda för kontakt med andra. Inget Sommar-OS i Tokyo, inget Fotbolls-EM, TV-program utan publik, många konserter, evenemang och publika arrangemang fick ställas in när pandemin satte sin fot på vår karta.

En av de saker jag är mest ledsen över är att vi inte fick möjligheten att arrangera vårt 3:e kvinnoevent Maud Lindh och jag. Vi hade jobbat mycket hårt och planerat ett fantastiskt heldagsevenemang på ett stort hotell i centrala Stockholm med möjlighet för 300+ kvinnor att delta på en innehållsrik investerardag med många otroligt duktiga föreläsare som dessutom alla var väldigt taggade att delta. Men sånt är livet och vi får helt enkelt acceptera att det inte passade detta år.

Nu låter det väldigt nattsvart allting men så är det ju inte alls. Även om en hel del branscher haft det väldigt tungt - jag tänker närmast på hotell- och restaurangbranschen och handels (butiker och affärer) så har många av dem känt av pandemin mycket mer än andra företag. Resebranschen för utrikes resor, inklusive flygbolagen, har också haft det väldigt kämpigt där både Norwegian och SAS gått på knäna eftersom vi rekommenderats att sluta resa, sluta semestra utomlands och hålla oss hemma samt att många länder haft sina gränser stängda för inresor.

2020 innebär ett år av beteendeförändring och om detta blir "det nya normala" får framtiden visa. Kanske går allt tillbaka till hur vi levde tidigare när Pandemin är över? Eller så har världen förändrats och vi ser på livet och vårt agerande på annat sätt? Hur det blir vet jag inte, men jag hoppas att vi har lärt oss något av den här situationen som så markant ändrade förutsättningarna för många av oss...

Fördelar med pandemin?

Har någon haft en fördel av pandemi, hemarbete och rekommendationer att hålla sig hemma? Har något mer förändrats i världsekonomin och makro som kommer påverka oss framöver?

Ja allt är inte negativt. Jag ser helt klart förändringar i hur många ser på hållbarhet och miljö. Jag ser också att många av oss har upptäckt "hemma" och vårt vackra Sverige på ett annat sätt genom att spendera sommarsemestern på hemmaplan. Friluftsliv, camping, utomhusaktiviteter och sporter har fått en renässans och nu inför vintern är skidsporten fortfarande mycket populär även om vi fått restriktioner och rekommendationer att förhålla oss till.

Istället för att trängas i mataffärerna har många upptäckt hur enkelt och smidigt det är att handla på nätet, kläder och skor, mediciner och hygienartiklar, matvaror, systembolagets produkter och även hemelektronik. E-handeln har fullkomligt exploderat och de företag som inte har haft denna möjlighet till handel har fått ställa om illa kvickt eller blivit utan denna försäljning.

Många företag stängde också sina kontor helt eller delvis samt bad sina anställda att arbeta hemifrån. Man kan inte förutsätta att alla har fullt möblerade kontorslokaler hemma så därigenom har många arbetsgivare hjälpt sina anställda genom att man fått låna hem datorskärmar, arbetsstolar mm så att det ska underlätta hemarbete under längre tid. Fysiska möten i kontorets konferensrum har bytts ut mot digitala möten över Skype, Teams, Zoom och alla möjliga digitala mötesapplikationer. Allt detta har krävt att många företag har behövt se över sin digitala status och fått genomföra snabba åtgärder för att kunna driva sin verksamhet framåt som vanligt under pandemin.

Digitalisering...

Jag tror att vi alla kan skriva under på att digitalisering av samhället har varit en stor förändring som kanske inte grundandes av Pandemin men som med säkerhet eldades på rejält av situationen. Hela samhället håller på att anpassa sig för att vi ska kunna leva och arbeta hemifrån, och sköta mer eller mindre allt via nätet, bank-id och alla möjliga digitala finesser. För många går denna utveckling för snabbt, och för en del inte snabbt nog, men undan kommer vi nog inte.

Den stora fördelen med ett digitaliserat sätt att umgås och träffas är ju att vi breddar våra gränser på ett vis så att vi kan inkludera allt fler i vår umgängeskrets. För just vår aktiegrupp på Facebook så har det inte direkt ändrat gruppens funktion men genom de digitala mötesplattformarna har vi en mycket större möjlighet att träffas och diskutera aktier och investeringar även om vi bor väldigt långt ifrån varandra, kanske till och med i andra länder.

Innan pandemin så var en aktieträff ett fysiskt möte i en stad någonstans där man kunde föra samman en större grupp deltagare för evenemanget. Nu är detta inte nödvändigt längre utan alla kan vara med, och ändå kunna befinna sig hemma uppkrupen i soffan med lite fika samtidigt som man har intressanta diskussioner med andra. För mig är det en revolution och ger mig massor med idéer och inspiration på allt möjligt man mer kan hitta på. Bara fantasin sätter gränser här...

Omvärlden och världspolitiken

På många håll har det jobbats hårt med kvinnors rättigheter och jämställdhet, men tyvärr har pandemin och världssituationen enligt statistiken påverkat denna utveckling negativt. Det är en väldigt oroande trend och jag hoppas verkligen att detta bara är temporärt. För mig är det viktigt att kunna bidra med något som främjar jämställdhet och kvinnors rättigheter på den nivån jag kan. Vår egna privatekonomi och ett sparande hör definitivt till våra rättigheter och jämställdhet. Av denna anledning skapade jag Facebookgruppen för snart 7 år sedan och jag hoppas på att detta sociala nätverk kan växa och nå ut till ännu fler så att vi kan bli starkare tillsammans.

En hel del annat har hamnat i skuggan på grund av pandemin och det är nog svårt att skriva om året 2020 utan att pandemin dyker upp på flera håll. Det sägs att klimatet har också haft en lägre prioritet under pågående pandemi. Förhoppningsvis kommer vi så småningom kunna komma tillbaka till tidigare planer igen, eller skörda frukt av de långsiktiga åtgärder som ska ha införts här och var, så att klimatet får den prioritet som det förtjänar. Fonder inriktade på hållbarhet, miljö och förnyelsebar energi har gått bra under året så intresset är fortfarande starkt hos investerarna.

Något som dock påverkat miljön positivt är den minskade konsumtionen bestående av resor och "slit-o-släng". Vi har också blivit mer medvetna om plaster och ett minskat plastanvändande ger fördel för andra emballage material.

Samtidigt som mycket av e-handeln sägs vara bättre för miljön, än att vi alla kör omkring för att shoppa, så har vi som konsumenter även blivit mer medvetna om vad vi bör köpa samtidigt som många företag också har blivit mer drivna om hur och vad man bör göra för att produkterna ska passa miljön. Många av våra börsnoterade företag förmedlar mer än någonsin tidigare vad deras hållbarhetsarbete omfattar och vilka principer man vill arbeta efter och följa upp. Hållbarhetsredovisningar är nu mer rutin än ovanlighet.

Samhället kommer också att möta en rad resurs- och logistiska problem att få ut vaccinet för COVID-19 till alla som vill och behöver vaccinera sig världen över. Jag tror att den snabba framtagningen av vaccinet och det stora fokus på att hitta lösningar genom många aktörer inom läkemedelsforskningen kommer att ge ett annat fokus även på annan pågående forskning. Det pågår oerhört mycket forskning för läkemedel och terapier för alla möjliga sjukdomar. Här hoppas jag att fokus fortsätter så att inte luften går ur när pandemin är över. Vi har ju nu lärt oss att en sjukdom som vi från början trodde skulle vara en "vanlig influensa" har kunnat resultera i enorma konsekvenser för världsekonomin. Det ligger mycket pengar i läkemedelsbranschen, vilket naturligtvis har både för- och nackdelar.

Den amerikanska presidentvalskampanjen har vid sidan av COVID-19 haft en stor andel av nyhetsmedia under sommaren och hösten. USA's status som en världsekonomisk stor nation gör att hela världen intresserar sig i, och ibland även är beroende av, vad som händer ekonomiskt och politiskt i USA. Med en kampanj som kantats av bråk, upplopp och spydigheter i debatter har valdeltagarna till slut funnit att ett byte av president är det rätta för landet. Bra eller dåligt får vi se resultatet av så småningom, men att de båda kandidaterna har olika prioriteringar och olika åsikter om saker och ting står ändå fast. Det sägs att Joe Biden är mer positivt inställd till hållbarhet och miljö än Donald Trump, vilket säkert kan ändra USA's inställning och agerande på en del punkter framöver. Fortfarande är det dock pengar som styr samhället till stor del.

Den senaste tiden har företag inom sektorn vi kallar "ny teknik" haft en enorm utveckling. Till denna sektor hör bl.a. spelbranschen (både dataspel, mjukvaror och casino). Det finns även en hel del annat inom "ny teknik" som det sker stor utveckling i just nu och det är allt inom Artificiell Intelligens - en teknik man kan hitta inom det mesta i vårt samhälle. Både spännande och skrämmande på samma gång men något jag följer med stort intresse.

Ekonomin

Att världsekonomin har påverkats av COVID-19 är ju redan bekant, men hur mycket har det påverkat oss och andra länder?

Bruttonationalprodukten BNP, som är en summering av ett lands totala värden av produkter och tjänster, har under året påverkats negativt av pandemin. Även om 3:e kvartalets siffror delvis hämtade igen 2:a kvatalets nedgång, så kommer vi säkerligen att se ytterligare nedgång eftersom Covid-19 har kommit tillbaka med en andra omgång. BNP används för att beskriva ett lands ekonomiska tillväxt och Sveriges tillväxt är relativt låg och stabil jämfört med många andra länder i världen. Det brukar också ta tid att återhämta sig efter större nedgångar som även tidigare har skett vid de olika finanskriserna vi haft.

Konjunkturläget mäts med barometerindikatorn som baseras på företags och privatpersoners syn på konjunkturen och uppdateras månadsvis. Normalvärdet för indikatorn är 100 och är indikatorvärdet över 100 så är den ekonomiska stämningen i landet mer positivt än vanligt. Tvärtom när indikatorvärdet understiger 100. Just nu står barometerindikatorn på 97,5 vilket betyder att det ekonomiska läget uppfattas som sämre än normalt just nu, säkerligen som följd av pandemin och oroligheter för ekonomin.

Valutorna har också förändrat sig under året och viktigast för oss i Sverige är ju US-dollarn och Euron. Under året har svenska kronan stärkt något mot Euron och ganska rejält mot US-dollarn, vilket innebär att de investeringar vi har i portföljen som handlas i dessa valutor har tappat i marknadsvärde omräknat till svenska kronor. Vid årets början handlades 1 Euro för 10,50 kronor och nu på årets sista börsdag handlades 1 Euro för 10,05 kronor, en förändring på -4,3%. För US-dollarn är förändringen ännu större, från 1 dollar för 9,36 kronor i början av året till 1 dollar för 8,22kr i slutet. En förändring på -12,2%. Detta innebär ju att om vi har investeringar som handlas i US-dollar eller Euro så har de haft motvind pga valutakursutvecklingen även om investeringarna rent kursmässigt ökat. Det blir två faktorer som påverkar - kursutveckling och valutautveckling.

Grafen ovan visar utvecklingen av valutorna US-dollar och Euro jämfört med svenska kronan.

Om den svenska kronan fortsätter att stärkas mot US-dollar och Euro så kommer detta också att fortsätta påverka våra investeringar vi har i dessa valutor. Jag känner att det är bättre att vänta med nya investeringar i dessa valutor tills man får en stabilisering, men de investeringar jag har i min långsiktiga portfölj får ligga kvar. Valutan är dock en viktig faktor att ta med i sin riskbedömning när man vill investera i något som handlas med utländsk valuta.

Storbritannien och BREXIT

I juni 2016 röstade Storbritanniens befolkning för att landet skulle träda ur EU. Sedan dess har förhandlingar, osämja, ledarbyten och protester avlöst varandra och slutligen har EU och Storbritannien äntligen kunnat enas om att Storbritannien ska kunna lämna EU med ett ett omfattande frihandelsavtal samt överenskommelser om samarbete på en mängd olika områden.

Från den 1 januari 2021 är Storbritannien alltså inte längre beroende av EU:s regelverk, vilket bland annat innebär att den fria rörligheten upphör och nya brittiska migrationsregler börjar gälla. Det nya avtalet som förhandlats fram kommer då att träda i kraft.

Med detta scenario finns ju både för- och nackdelar känner jag. En fördel som jag ser är att de svenska företag som har mycket av sin verksamhet och kundmålgrupp i Storbritannien kommer kunna fortsätta detta med förhoppningsvis inte försämrade villkor och möjligheter. Däremot funderar jag på hur tankarna hos de övriga medlemsländerna kommer att gå vartefter när man inser att det går att få till samma avtal med övriga EU-länder utan att vara med i EU-gemenskapen och på detta sätt också slippa vara en nettobetalare till EU. Om det för icke-medlemmar går att förhandla fram samma handelsfördelar med EU som mellan de olika medlemsländerna, men att slippa följa övriga lagar och regler samt slippa betala till EU, så kommer ju hela idén med en Europeisk gemenskap att tappa betydelse. Men vi får se hur detta utvecklar sig, vad avtalet kommer att innehålla samt om utträdet ur EU leder till de svåra prövningar för den brittiska ekonomin som förutspåtts.

Vad tror och förväntar jag mig av mitt eget 2021?

I det stora hela tycker jag att året som gått har varit positivt för mig på många sätt även om det för många andra har inneburit sjukdom och för vissa död så här i pandemins kölvatten. Det är något jag tar med mig av året, att man inte ska ta allt som självklart och för givet. Situationer kan ändra sig otroligt fort när något rycker undan mattan under fötterna.

Börsportföljen har utvecklat sig helt OK och jag är riktigt nöjd med årets resultat på +27,3%. Läser man på olika forum så inser man snart att "tvåsiffrigt" inte är något att skryta med, det finns så många som lyckats med flera hundra procent i de olika diskussionerna. Men jag tror inte jag skulle kunna sova gott om natten om jag hade haft ett sånt innehåll i min portfölj och jag behöll ju mina investeringar intakta över "corona-dippen" i början av året då jag är en långsiktig investerare. Ju större min portfölj har blivit, desto mindre riskbenägen är jag och det finns en hel del saker jag avstår ifrån helt även om det kanske råkar vara årets börsraket.

I och med att en del bolag valde att dra in utdelningen under 2020 så har jag valt att komplettera portföljen med några aktier utan utdelning under året. Dessa aktier har då istället haft en fin kursutveckling som kompensation. Avsikten med de kompletterande aktierna är inte att behålla dem så långsiktigt som de utdelande aktierna och jag tänker mig också att gå tillbaka till enbart utdelningsaktier kanske redan under 2021.

Jag fortsätter också att specifikt välja ut mina aktier baserat på en rad nyckeltal och även väga in mycket av omvärldsfaktorer och framtidstankar i min analys. Jag vill investera i företag som gör något nyttigt för människan och en del branscher faller bort helt. Många tycker att man inte kan förena etiskt och hållbart tänkande med en investeringsportfölj och samtidigt tro att man kan tjäna pengar, men där håller jag inte med.

Jag har insett att jag också ska vara mer försiktig med min egen hälsa och att det är bättre att tagga ned en del. Skala bort sånt som slukar energi och som påverkar måendet negativt samt satsa mer på det som inspirerar, motiverar, ger mig glädje och harmoni. Med detta i tankarna bestämde jag mig i höstas för att säga upp mig från mitt arbete. Anledningarna är många men i grund och botten vill jag göra något helt annat och trivsel är ändå en av de tyngst påverkande faktorerna för ens mående. Så 2021 blir ett spännande år där jag har helt fria händer att fundera på vad jag vill göra härnäst.

Under året har jag också börjat med webinarier och snabbt upptäckt vilket fantastiskt verktyg detta är. Bara en sån sak att man kan sitta bekvämt hemma och föreläsa i något ämne med deltagare som kan bo var som helst på jorden så länge de har tillgång till internet. Det har blivit en hel rad av inspirationsföreläsningar, kurser och aktieprat av olika slag och detta är något jag verkligen vill jobba vidare med. Idéer är det inte brist på alls, det är snarare brist på tid och för få dagar i veckan att göra allt jag skulle vilja, så det blir ju till att prioritera och ta saker i turordning eller helt enkelt skippa en del.

Under 2021 kommer jag också uppfylla en annan dröm som jag har och det är en flytt ut på landet. I juni tänker vi lämna "storstan" och flytta till vårt hus ute på landet i Värmland, nära till skogar, sjöar och öppna landskap. Detta har jag drömt och längtat efter i flera år och nu är det så dags. Som tur är finns där bättre internet än i stan så mina aktiviteter på börsen eller i Facebookgruppen påverkas ej.

2021 blir ett år fullt av förändringar för min del. Min känsla för börsen är positiv den också. Kanske har jag smittats lite av den positiva känslan jag har inför allt jag ska dona med under året, men faktiskt tror jag på börsen ett tag till. Allt har varit grått, tungt och negativt i världen under 2020 på grund av pandemin och hoppet tändes när det första vaccinet kom fram. Vartefter vaccineringar kommer igång och vi förhoppningsvis får se minskade antal smittade och färre dödsfall så borde detta kunna påverka arbetsmarknad och världsekonomin positivt även om inte börsen nödvändigtvis behöver rusa för det. Så för min egen del fortsätter jag med min investeringsstrategi som jag tycker har fungerat bra för mig.

Slutligen vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år - ett spännande, friskt och hälsosamt 2021 med många härliga utmaningar och kanske att även kunna uppfylla några av de delmål och drömmar som ni satt upp för er själva och er investeringsstrategi.

Allt det jag skrivit i denna krönika är mina egna tankar och funderingar och ska inte tolkas som investeringstips.