Fundamental analys & Årsredovisningar

09.10.2023

En mer praktisk kurs där vi räknar en del tillsammans och på egen hand med hjälp av övningar mellan lektionerna.

Kursen passar alla som har grunderna inom aktiehandel och känner till lite kring fundamental analys och dess nyckeltal. Den passar dig som vill gå in lite djupare på ämnet fundamental analys och lära dig hur du ska läsa, tolka och använda årsredovisningen och annan relevant information för din aktieanalys.

Efter kursen har deltagarna också tillgång till en särskild Facebook-grupp för diskussioner och delande av egna analyser för att fortsätta öva.

Kursen är 7 måndagskvällar kl.18:30 - 20:30.


Datum:

  • Måndagen 9 oktober

  • Måndagen 16 oktober

  • Måndagen 23 oktober

  • Måndagen 30 oktober

  • Måndagen 6 november

  • Måndagen 13 november

  • Måndagen 20 november

Kursen tänker jag mig ska omfatta följande:

> ÅRSREDOVISNINGEN
   - Årsredovisningens olika delar och funktion
   - Hur läser man årsredovisningen?
   - De mest viktiga delarna
   - Var hittar man kompletterande information?
> EKONOMISKA ANALYSERNA
   - Vad visar Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys?
   - Vilka nyckeltal kan vi räkna fram?
   - Vad är lämpligt för olika branscher?
> RÄKNA NYCKELTAL
   - Genomgång av lämpliga nyckeltal för
   - Utdelning
   - Lönsamhet
   - Ekonomisk ställning
   - Kursnivå / Värdering
> HJÄLPMEDEL BÖRSDATA
   - Genomgång av programmet Börsdata och hur vi kan använda dess olika
     funktioner för våra analyser
> JÄMFÖRA FÖRETAG FUNDAMENTALT
   - Jämföra företag baserat på ekonomiska nyckeltal
   - Jämföra företag baserat på produkt, marknad, konkurrens, socialt
     agerande, hållbarhet, affärsetik mm
> GEMENSAMMA ANALYSER
   - Diskussion och genomgång av egna analyser eller gemensamma
   - Tips och Trix

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.

Pris för kursen är 1155kr/deltagare för 7 tillfällen och faktureras.