Senioren Aktiekurs för försiktiga

27.02.2023

I samarbete med Senioren. Kursen passar alla som vill lära sig om aktier och fonder i lugnt tempo.

Denna kurs är fördelad på 7 måndagskvällar kl.17:00 - 19:00 med start 27 februari.

Inga förkunskaper krävs.

Tider:

  • Måndagen 27 februari

  • Måndagen 6 mars

  • Måndagen 13 mars

  • Måndagen 20 mars

  • Måndagen 27 mars

  • Måndagen 3 april

  • Måndagen 17 april

Kursen omfattar följande:

> Aktiekunskap
    - Varför är sparande viktigt?
    - Vad är aktier och olika aktietyper
    - Branschindelning
    - Hur går aktiehandel till
    - Investmentbolagen
    - Rättigheter & skyldigheter som aktieägare
    - Årsstämman
    - Börser, handelsplatser och index
    - Aktiespararnas gyllene regler
    - Kontotyper för aktier och fonder
    - Att köpa och sälja aktier
> Fondkunskap
    - Vad är en fond och hur går fondhandel till
    - Lite om olika fondtyper och fondernas nyckeltal
    - Hur väljer man fonder, verktyg för utvärdering
    - Aktier vs. Fonder
> Fundamental analys
    - Ekonomisk rapportering:
    - Resultat- & Balansräkning och Kassaflödesanalys
    - Viktiga nyckeltal
    - Börslistor, Värdering av aktier
    - Viktiga företagshändelser
> Strategier
    - Vad styr aktiekursen
    - Att bestämma sig för en investeringsstrategi
    - Hur gör andra? Olika former av aktiehandel
    - Insynshandel
> Börspsykologi
    - Psykologiska fällor
> Aktieinspiration och hur kommer jag igång?
    - Den lilla portföljen
    - Hur kan jag hitta intressanta aktier?

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.

Pris för kursen är 995kr/deltagare för 7 tillfällen och faktureras.