Grundkurs i Aktier och Börs

03.09.2024

Kursen passar alla som vill lära sig om aktier och börs på en bredare nivå än en vanlig endags grundkurs. Omgång 1.

Denna kurs är fördelad på 7 tisdagskvällar kl.18:30 - 20:30 med start den 3 september. Alla lektioner spelas in och kan repeteras hur ofta ni vill under ett år efter kursens slut. Kursmaterial ingår i digital form.

Inga förkunskaper krävs.

Kursen omfattar följande:

AKTIEKUNSKAP DEL 1:

 • Varför är sparande viktigt?
 • Vad är aktier och olika aktietyper
 • Branschindelning
 • Hur går aktiehandel till
 • Vad behöver jag för att komma igång?
 • Kontotyper lämpliga för aktier
 • Rättigheter & skyldigheter som aktieägare
 • Årsstämman

AKTIEKUNSKAP DEL 2:

 • Börser och handelsplatser
 • Vad är börsindex?
 • Börsens utveckling över tid
 • Köpa & sälja aktier - vad bör man tänka på?
 • Skapa aktieportfölj
 • Investmentbolagen - en bra början
 • Utländska aktier - att tänka på vid investeringar i utlandet
 • Viktiga händelser och begrepp att känna till

BOLAGENS ÅRSREDOVISNING:

 • Ekonomisk rapportering i årsredovisningen:
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalysen
 • Förvaltningsberättelsen
 • Vad innebär informationen i årsredovisningen?
 • Vad mer av intresse finns i en årsredovisning?

FUNDAMENTAL ANALYS OCH DE EKONOMISKA NYCKELTALEN:

 • Viktiga nyckeltal från årsredovisningen
 • Hur beräknas de?
 • Vad betyder de?
 • Var hittar jag dem?
 • Värdering av aktier med ekonomiska nyckeltal

TEKNISK ANALYS AV AKTIERNAS KURSGRAFER:

 • Hur fungerar teknisk analys?
 • Olika graftyper
 • Hur kan jag analysera aktier?
 • Stöd och motstånd
 • Trender och trendkanaler
 • Formationer
 • Indikatorer
 • Handelsvolym
 • Börsens reaktion på viktiga händelser

OMVÄRLDSFAKTORER SOM PÅVERKAR BÖRSEN:

 • Omvärldsfaktorer och deras betydelse
 • Marknadens trender och deras betydelse

HUR KÖPER MAN AKTIER RENT PRAKTISKT

 • Hur lägger man sina köp- och säljorders?
 • Hur bestämmer jag vilket pris en aktie ska ha?
 • Olika aktiestrategier för kort och lång sikt 

INVESTERINGSSTRATEGI OCH BÖRSPSYKOLOGI:

 • Börspsykologi - är börsen logisk?
 • Viktigt för din aktiestrategi - vad behöver man tänka på?

AKTIEINSPIRATION:

 • Hur kan jag hitta intressanta aktier baserat på egna specifika intressen och hobbies?

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.
Pris för kursen är 1295kr/deltagare för 7 tillfällen och faktureras.