Grundkurs i Aktie- och fondkunskap

18.01.2024

Kursen passar alla som vill lära sig om aktier och fonder på lite djupare nivå än en vanlig endags grundkurs.

Övningsuppgifter mellan lektionerna för att öva på kursavsnitten. Denna kurs är fördelad på 7 torsdagskvällar kl.18:30 - 20:30 enligt nedan schema.

Inga förkunskaper krävs.

Tider:

  • Torsdagen 18 januari

  • Torsdagen 25 januari

  • Torsdagen 1 februari

  • Torsdagen 8 februari

  • Torsdagen 15 februari

  • Torsdagen 22 februari

  • Torsdagen 29 februari

Kursen omfattar följande:

> Aktiekunskap
    - Varför är sparande viktigt?
    - Vad är aktier och olika aktietyper
    - Branschindelning
    - Hur går aktiehandel till
    - Investmentbolagen
    - Rättigheter & skyldigheter som aktieägare
    - Årsstämman
    - Börser, handelsplatser och index
    - Aktiespararnas gyllene regler
    - Kontotyper för aktier och fonder
    - Att köpa och sälja aktier
> Fondkunskap
    - Vad är en fond och hur går fondhandel till
    - Lite om olika fondtyper och fondernas nyckeltal
    - Hur väljer man fonder, verktyg för utvärdering
    - Aktier vs. Fonder
> Fundamental analys
    - Ekonomisk rapportering:
    - Resultat- & Balansräkning och Kassaflödesanalys
    - Viktiga nyckeltal
    - Börslistor, Värdering av aktier
    - Viktiga företagshändelser
> Strategier
    - Vad styr aktiekursen
    - Att bestämma sig för en investeringsstrategi
    - Hur gör andra? Olika former av aktiehandel
    - Insynshandel
> Börspsykologi
    - Psykologiska fällor
> Aktieinspiration och hur kommer jag igång?
    - Den lilla portföljen
    - Hur kan jag hitta intressanta aktier?

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.

Pris för kursen är 1155kr/deltagare för 7 tillfällen och faktureras.