Få koll på din investeringsstrategi

06.04.2024

En heldagskurs via webinar lördagen den 6 april kl.9 - 16.

Kursen omfattar planering, skapande och utvärdering av din egen investeringsstrategi och hur du kan

  • göra en budget inför starten av ett sparande

  • göra en nulägesanalys av din situation idag

  • göra en SWOT-analys över vad som är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter

  • sätta upp ett slutligt mål för ditt sparande och hur du kan följa upp dina framsteg med delmål på vägen

  • beskriva din investeringsstrategi med hjälp av en investeringsplan där du bl.a. anger dina regler och villkor för dina investeringar

  • checklista för urval av aktier eller fonder

  • skapa en investeringsdagbok för att notera dina investeringsbeslut

  • utvärdera din portfölj under och i slutet av börsåret

  • förbättra ditt investeringstänkande

Kursavgift är 850kr och faktureras.
Anmälan sker till christina.engelen@gmail.com