Få koll på din investeringsstrategi

02.10.2021

Heldagskurs via webinar - Få koll på din investeringsstrategi

En kurs om planering, skapande och utvärdering av din investeringsstrategi och hur du kan

  • göra en budget inför starten av ett sparande
  • göra en nulägesanalys av din situation idag
  • göra en SWOT-analys över vad som är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter
  • sätta upp ett slutligt mål för ditt sparande och hur du kan följa upp dina framsteg med delmål på vägen
  • beskriva din investeringsstrategi med hjälp av en investeringsplan där du bl.a. anger dina regler och villkor för dina investeringar
  • checklista för urval av aktier eller fonder
  • skapa en investeringsdagbok för att notera dina investeringsbeslut
  • utvärdera din portfölj under och i slutet av börsåret
  • förbättra ditt investeringstänkande

Kursavgift är 750kr och faktureras.
Anmälan sker till christina.engelen@gmail.com