Webinar - Fortsättningskurs i aktiekunskap (Heldag)

12.12.2020

Heldagswebinarie - Fortsättningskurs i aktiekunskap

Tid: Lördagen 12 december kl.9 - 16:30 med pauser för fika och lunch

Kursen tänker jag mig ska omfatta följande:

- Branschindelning och portföljstruktur
- Fundamental analys
    - Repetition av fundamentala nyckeltal
    - Olika typer av analyser av företaget
    - Företagets styrelse och ägarbild
    - Verktyg
- Teknisk analys
    - Repetition av grunderna
    - Indikatorer, formationer
    - Verktyg
- Omvärldsfaktorer
    - Vad kan påverka börsen och hur hänger allt ihop vad gäller
      politik, valutor, råvaror, konjunkturer, ränteläge mm
- Hållbarhet (Etiska, miljövänliga och jämställda investeringar)
    - Vad innebär hållbarhet, hur bedöms det och vad tittar man efter
    - Tillverkning, användning och livscykelanalys
    - Trender, lagar och bestämmelser
- Viktiga termer inom aktiehandel
- Olika investeringsstrategier
    - Exempel olika strategier
    - Investering på andra marknader
    - Verktyg
- Alternativa investeringar
    - Råvaror
    - Valutahandel
    - Lite om derivatprodukter
    - Lite om crowdfunding

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.

Pris för kursen är 750kr/deltagare och faktureras.