Webinar - Aktie- och fondkunskap (7 x 2 timmar)

20.10.2020

Webinarie 7 x 2 timmar i Aktie- och fondkunskap

Kursen passar alla som vill lära sig om aktier och fonder på lite djupare nivå än en vanlig endags grundkurs. Denna kurs är fördelad på 7 tisdagskvällar kl.18 - 20 med start i oktober. Inga förkunskaper krävs.

Tider:

  • Tisdagen 20 oktober

  • Tisdagen 27 oktober

  • Tisdagen 3 november

  • Tisdagen 10 november

  • Tisdagen 17 november

  • Tisdagen 24 november

  • Tisdagen 1 december

Kursen tänker jag mig ska omfatta följande:

> Aktiekunskap
    - Varför är sparande viktigt?
    - Vad är aktier och olika aktietyper
    - Branschindelning
    - Hur går aktiehandel till
    - Investmentbolagen
    - Rättigheter & skyldigheter som aktieägare
    - Årsstämman
    - Börser, handelsplatser och index
    - Aktiespararnas gyllene regler
    - Kontotyper för aktier och fonder
    - Att köpa och sälja aktier
> Fondkunskap
    - Vad är en fond och hur går fondhandel till
    - Lite om olika fondtyper och fondernas nyckeltal
    - Hur väljer man fonder, verktyg för utvärdering
    - Aktier vs. Fonder
> Fundamental analys
    - Ekonomisk rapportering:
> Resultat- & Balansräkning och Kassaflödesanalys
> Viktiga nyckeltal
    - Börslistor, Värdering av aktier
    - Viktiga företagshändelser
> Teknisk analys
    - Grunderna med Trender, Formationer, Indikatorer
> Strategier
    - Vad styr aktiekursen
    - Att bestämma sig för en investeringsstrategi
    - Hur gör andra? Olika former av aktiehandel
    - Insynshandel
> Börspsykologi
    - Psykologiska fällor
> Aktieinspiration och hur kommer jag igång?
    - Den lilla portföljen
    - Hur kan jag hitta intressanta aktier?
> Analysprogram och verktyg
    - Hitta Kursvinnare, Börsdata m.fl.

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.

Pris för kursen är 995kr/deltagare för 7 tillfällen och faktureras.