Praktisk aktieanalys med FA och TA i kombination

07.05.2022

Lär dig använda både Fundamental & Teknisk analys för dina långsiktiga aktieinvesteringar

Med den fundamentala analysen väljer vi ut företag med bra ekonomi där det finns potential för framtida tillväxt. Med den tekniska analysen följer vi företagets aktie för att hitta ett bra läge att göra investeringen.

Den här heldagskursen handlar precis om detta - att rent praktiskt kombinera dessa två analysmetoder för att hitta fina företag att investera i och samtidigt hålla koll på aktiekursen för att undvika att köpa in sig på absoluta toppen eller köpa in sig i en aktie som rör sig åt fel håll.

Under den här kursdagen kommer vi gå igenom hur vi praktiskt kan analysera aktier, utan att gå allt för djupt i någon analys, så att vi får med oss lagom mycket bakgrund från allt som kan påverkar våra investeringar.

Tid: Lördagen 7 maj kl.9 - 16 via webinar (Teams)

Tid för diskussioner och frågor kring analyser.

Kursen lämpar sig för de som har handlat lite i aktier redan (man behöver inte vara väldigt erfaren men jag önskar att deltagarna vet hur aktiehandel går till och gärna att ni redan har lite aktier i er portfölj)

Vi går igenom:

  • Långsiktig investeringsstrategi

  • Viktiga och enkla nyckeltal för fundamental analys

  • Viktiga detaljer för fundamental analys utöver nyckeltalen

  • Praktiska tips och metoder för att utvärdera aktien enligt teknisk analys

  • Kombination av fundamental och teknisk analys

Kursavgift är 895kr och faktureras. Anmälan sker till christina.engelen@gmail.com