Lär dig om sektorn Industribolagen

28.05.2022

Föreläsning om börssektorn 'industribolag' och de olika branschinriktningarna, hur de utvärderas och omvärldsfaktorer som påverkar

Tid: Lördagen 28 maj kl.13-15

Innehåll:

  • De olika branschinriktningarna på sektorn industribola

  • Hur utvärderar man industribolag?

  • Finns det specifika branschinriktade nyckeltal?

  • Hur fungerar cykliska bolag? Är de konjunkturkänsliga?

  • Råvarors och valutors inverkan

Webinariet är gratis och hålls i Teams. Anmälan sker till christina.engelen@gmail.com.
Länk till webinariet skickas ut till anmälda någon dag innan föreläsningen.