Webinar DAGTID - Aktie- och fondkunskap (7 x 2 timmar)

21.01.2021

Webinarie DAGTID 7 x 2 timmar i Aktie- och fondkunskap

Kursen passar alla som vill lära sig om aktier och fonder på lite djupare nivå än en vanlig endags grundkurs. Övningsuppgifter mellan lektionerna för att öva på kursavsnitten. Denna kurs är fördelad på 7 torsdagsförmiddagar kl.10-12 med start i januari. Inga förkunskaper krävs.

Tider:

  • Torsdagen 21 januari

  • Torsdagen 28 januari

  • Torsdagen 4 februari

  • Torsdagen 11 februari

  • Torsdagen 18 februari

  • Torsdagen 25 februari

  • Torsdagen 4 mars

Kursen tänker jag mig ska omfatta följande:

> Aktiekunskap
    - Varför är sparande viktigt?
    - Vad är aktier och olika aktietyper
    - Branschindelning
    - Hur går aktiehandel till
    - Investmentbolagen
    - Rättigheter & skyldigheter som aktieägare
    - Årsstämman
    - Börser, handelsplatser och index
    - Aktiespararnas gyllene regler
    - Kontotyper för aktier och fonder
    - Att köpa och sälja aktier
> Fondkunskap
    - Vad är en fond och hur går fondhandel till
    - Lite om olika fondtyper och fondernas nyckeltal
    - Hur väljer man fonder, verktyg för utvärdering
    - Aktier vs. Fonder
> Fundamental analys
    - Ekonomisk rapportering:
> Resultat- & Balansräkning och Kassaflödesanalys
> Viktiga nyckeltal
    - Börslistor, Värdering av aktier
    - Viktiga företagshändelser
> Teknisk analys
    - Grunderna med Trender, Formationer, Indikatorer
> Strategier
    - Vad styr aktiekursen
    - Att bestämma sig för en investeringsstrategi
    - Hur gör andra? Olika former av aktiehandel
    - Insynshandel
> Börspsykologi
    - Psykologiska fällor
> Aktieinspiration och hur kommer jag igång?
    - Den lilla portföljen
    - Hur kan jag hitta intressanta aktier?
> Analysprogram och verktyg
    - Börsdata m.fl.

Anmälan sker direkt till mig på mail christina.engelen@gmail.com.

Pris för kursen är 995kr/deltagare för 7 tillfällen och faktureras.