Hur kan jag följa upp min portfölj?

02.07.2022

Föreläsning om hur man kan följa upp sin investeringsportfölj och vad man kan utvärdera

Tid: Lördagen 2/7 kl.13-15

Innehåll:

  • Vad innebär portföljuppföljning?

  • Hur ofta följer man upp portföljen?

  • Vilken information kan vara bra att sammanställa eller kontrollera?

  • Vilka verktyg finns för detta?

Webinariet är gratis och hålls i Teams. Anmälan sker till christina.engelen@gmail.com.
Länk till webinariet skickas ut till anmälda någon dag innan föreläsningen.