Inspelade webinarier

Inspelade webinarier för "Tjejer som gillar aktier"

I Facebook-gruppen "Tjejer som gillar aktier" håller jag ett webinarie i månaden där deltagarna har möjlighet att önska sig ämnen som jag ska förklara eller berätta mer om. Här har jag lagt upp de inspelade webinarierna.

2020-02-26

Temat för webinariet:

 • Stop loss funktionen
  Hur fungerar funktionen och hur används den praktiskt
 • Blankning - "Att gå kort"

  Hur går det till? Vad innebär det? Var är bra och dåligt?

 • Investmentbolag

  Förklaring av substansvärde, rabatt och premie, Vilka investmentbolag finns i Sverige och andra länder?

 • Handel i utländska aktier

  Vad bör man tänka på gällande Avtal, Konto, Valutarisk, Nyckeltal, Informationssidor?

 • Orderboken - Köp och Sälj

  Vad ser man i orderboken och vilket pris väljer man?

2020-03-25

Temat för webinariet:

 • För- och Efterhandeln och Call på börsen

  Vad är det? Varför finns den? Hur fungerar den?

 • Börsens rörelser
  Vad påverkar börsens rörelser?
 • Omvärldsfaktorer

  Vad kan man tolka som en omvärldsfaktor? Hur stor betydelse har dessa?

 • Fastighetsbolag

  Vilka varianter finns det? Vilka nyckeltal är av intresse? Stamaktie eller Preferensaktie?

2020-04-22

Temat för webinariet

 • Hävstång
  Vad är det och hur fungerar det?
 • Råvaror

  Hur kan man investera i olja, metaller och jordbruksprodukter?

 • Skatt på investeringssparkonto ISK

  Hur stor betydelse har insättningar & uttag? Hur räknar man?

 • Branschspridning i portföljen

  Att sprida risken inom branscher och vad man mer kan tänka på

 • P/E- och P/S-talen

  Vad innebär P/E och P/S egentligen? Hur tillförlitliga är de? Hur ska man värdera dem?


2020-05-28

2020-06-25

2020-07-23

Temat för webinariet:

 • Nyemissioner

  Hur fungerar det med teckningsrätter och teckningsoptioner?

 • Etiska och hållbara aktier
  Hur långt ska man sträcka sig vad gäller etik och hållbarhet?
 • Investera i ETF'er (Börshandlade fonder)

  Hur fungerar de? Vad är bra och dåligt?

 • Bolagens återköp av aktier

  Vad innebär detta för oss investerare?

Temat för webinariet:

 • Räntefonder och Obligationer

  Korta och långa räntefonder - vad är skillnaden och när används vilken?

 • Obligationslån vs Nyemission
  Obligationslån jämfört med nyemission. När används vad?
 • Sjukvårdsaktier

  Vad ingår i denna bransch och vilka nyckeltal fungerar för en analys?

Temat för webinariet:

 • Vad gäller för AF, ISK och KF?
  Skillnader och likheter för de olika kontoformerna vad gäller regler, skatt, arv och värdepapper.

 • Att röra sig utanför sin 'Comfort Zone'
  Vad är en komfortzon och vilka 4 olika stadier genomgår vi i vår utveckling? Varför ska vi röra utanför vår bekvämlighetszon?


  2020-08-20

  2020-10-29

  2020-11-23

  Temat för webinariet:

  • Grön Energi

  • Vad är grön energi?
  • Olika gröna energikällor
  • Att tänka på vid investering
  • Gröna fonder
  • Gröna aktier

  Temat för webinariet:

  • Artificiell Intelligens

  • Vad är Artificiell Intelligens?
  • Inom vilka områden används tekniken?
  • Ögonscanning
  • Vad är ögonscanning och eyetracking?
  • Vad används det till?
  • Robotteknik
  • Industriella robotar
  • Autonoma robotar

  2020-12-28

  Temat för webinariet:

  • Genomgång av några fundamentala nyckeltal

  Temat för webinariet:

  • Så här gör jag min analys av aktier
  • Vilka frågor ställer jag mig
  • Vilka nyckeltal tittar jag på
  • Vilka andra faktorer tar jag med i min bedömning
  • Hur tittar jag på aktiegrafen
  • Hur sammanställer jag det jag fått fram